1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Студентський науковий гурток при кафедрі банківської справи "Банківський аналітик" ТНЕУ

PDF Print E-mail

Cтудентський науковий гурток “Банківський аналітик” при кафедрі банківської справи було засновано в 2001 році, одразу після створення самої кафедри банківської справи (4 липня 2001 року). Із початку функціонування гуртка викладачі кафедри банківської справи активно допомагають студентам та сприяють у підготовці доповідей й організації запланованих наукових заходів. Зокрема, за сприяння викладачів кафедри банківської справи студентський науковий гурток «Банківський аналітик» досяг вагомих здобутків на студентській науковій ниві та став осередком студентської науки не лише факультету банківського бізнесу, а й всього Університету.

Щотижня на поточних засіданнях гуртка виголошується “банк-інформація” і науково-інформаційні повідомлення, спрямовані на інформування студентів-членів про сучасний стан розвитку та актуальні питання функціонування банківської системи та економіки України й світу.

Щороку студентський науковий гурток «Банківський аналітик» організовує та проводить наукові круглі столи, на які запрошуються представники різних комерційних банків та викладачі кафедри банківської справи. В контексті проведення таких круглих столів студенти-члени гуртка мають змогу детальніше дізнатися про реальний стан справ у банківській системі, особливості роботи банківського працівника чи діяльності конкретного банку, подискутувати з приводу актуальних проблем із банківськими працівниками тощо.

Організація наукових семінарів, в яких бере участь професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи та студенти-члени наукового гуртка «Банківський аналітик», спрямована на поглиблення знань студентів щодо функціонування банківської системи та окремих її ланок не лише України, а й інших країн світу.

Однак найважливішими і найвагомішими у науковому плані є науково-практичні конференції, за допомогою яких студенти-члени гуртка мають змогу навчитися виступати перед аудиторію, підвищити рівень написання наукових доповідей, тез та статей, а також розширити коло своїх наукових інтересів та зв’язків. Так, за свою порівняно коротку історію студентський науковий гурток «Банківський аналітик» розвинув співпрацю зі студентськими науковими осередками таких вищих начальних закладів як: Львівський, Харківський, Черкаський інститути банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Львівська комерційна академії, Хмельницький національний університет, Львівський національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Севастопольський національний технічний університет, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя та Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Одним з досягнень студентського наукового гуртка «Банківський аналітик» є розвиток наукової співпраці з польськими університетами, а саме з Ягелонським університетом (м. Краків), Вищою школою економіки (м. Варшава) та Лодзьким університетом (м. Лодзь).

Крім того майже щороку студенти-члени гуртка відвідують музей історії грошей та бібліотеку Національного банку України, а також головний офіс Міжнародної фінансової корпорації у м. Києві, спільно з якою було організовано семінар на тему: «Можливості лізингу в Україні».

Студентський науковий гурток кафедри банківської справи «Банківський аналітик» має власну Інтернет-сторінку, газету «Банківський аналітик», а також здійснює випуск інформаційно-наукового Бюлетня, в якому висвітлюються базові аспекти наукової й організаційної діяльності гуртка, а також публікуються тези доповідей та інформаційних повідомлень виголошених студентами-членами на наукових круглих столах, семінарах та поточних засіданнях.

Активна наукова діяльність студентського наукового гуртка «Банківський аналітик» та зростання науково-освітнього рівня його учасників не може залишитися поза увагою інших студентів факультету банківського бізнесу, які кожного року поповнюють ряди гуртка.