1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

PDF Print E-mail

1.1. Студентський науковий гурток кафедри банківської справи  «Банківський аналітик» (далі – Гурток) є студентською організацією, що об’єднує на добровільних засадах студентів Тернопільського національного економічного університету (далі ТНЕУ), які виконують науково-дослідну роботу.

1.2. Гурток здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про об’єднання громадян», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом ТНЕУ та на підставі цього Положення.

1.3. Гурток у своїй роботі керується такими принципами як:

  • верховенство наукової творчості та співробітництва;
  • добровільності;
  • гласності;
  • рівноправності всіх членів;
  • колегіальності;
  • забезпечення органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи;
  • накопичення і примноження наукового потенціалу ТНЕУ;
  • виховання майбутніх фахівців високої кваліфікації.

1.4. Назва Гуртка і символи Гуртка.

Офіційна назва Гуртка – Студентський науковий гурток кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету «Банківський аналітик».

Гурток має свою символіку, затверджену в порядку, який встановлений цим Положенням.