1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

2. ОСНОВНА МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА.

PDF Print E-mail

2.1. Основною метою діяльності Гуртка є формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації.

2.2. Завданнями Гуртка є:

 • заохочення наукової діяльності студентів, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідницької роботи студентів;
 • закріплення у студентів теоретичних та практичних знань, розвитку творчого мислення та досягнення поглибленого освоєння навчальних дисциплін;
 • сприяння під керівництвом викладачів кафедри банківської справи вирішенню конкретних практичних проблем макроекономічного розвитку і діяльності окремих суб'єктів господарювання;
 • підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт студентів;
 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
 • здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучення студентів на добровільних засадах до самостійної або колективної наукової роботи.

2.3. Напрями діяльності Гуртка:

 • організація та проведення (самостійно чи спільно з іншими організаціями) наукових круглих столів, семінарів, університетських, всеукраїнських і міжнародних конференцій;
 • видання збірок наукових праць студентів, тез та інших науково-інформаційних матеріалів, випуск власного інформаційного видання;
 • інформування та забезпечення участі студентів-членів Гуртка в наукових заходах (конференціях, конкурсах, семінарах тощо), що проводяться іншими організаціями;
 • налагодження співпраці з науковими гуртками інших кафедр університету, навчальними та науково-дослідними закладами, банківськими установами, а також громадськими і державними організаціями України та інших країн для виконання поставлених завдань;
 • створення та підтримка Інтернет-сайту Гуртка;
 • інші напрямки діяльності, що не суперечать меті та завданням Гуртка.