1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

4. ЧЛЕНСТВО У ГУРТКУ.

PDF Print E-mail

4.1 Членство в гуртку здійснюється на добровільних засадах і є індивідуальним.

4.2. Членом гуртка може стати кожен студент ТНЕУ 1-5 курсу навчання, який дотримується цього Положення і активно бере участь у науковій діяльності. Прийом в Гурток на випускних курсах проводиться у виключних випадках, коли студент протягом навчання активно займався науковою діяльністю в наукових студентських гуртках інших кафедр ТНЕУ, що підтверджено документально.

4.3. Прийом в члени гуртка проводиться Головою гуртка на підставі письмової анкети студента, що вступає, та рекомендації одного з кураторів Гуртка від кафедри банківської справи.

4.4.Членство в гуртку припиняється у випадку:

  • виходу з гуртка за власним бажанням на підставі письмової заяви на ім’я Голови гуртка;
  • порушення цього Положення;
  • дій, що завдають шкоди гуртку або підривають його авторитет.

4.5. Рішення про припинення членства в гуртку приймається Головою гуртка за погодженням із кураторами Гуртка від кафедри банківської справи. У випадку закінчення навчання в ТНЕУ членство в гуртку припиняється автоматично.

4.6. Без дозволу кураторів і Голови Гуртка студенти-члени Гуртка не уповноважені представляти Гурток на будь-якому рівні, укладати угоди від імені гуртка.