1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ЧЛЕНІВ ГУРТКА.

PDF Print E-mail

5.1.Члени гуртка мають право:

 • брати участь у всіх заходах, які проводить Гурток;
 • обговорювати питання діяльності Гуртка та вносити пропозиції щодо вдосконалення його роботи;
 • бути обраними до керівних органів Гуртка;
 • отримувати методичну та інформаційну допомогу від Гуртка;
 • бути рекомендованими до подання на нагородження преміями, стипендіями, подяками, державними нагородами та іншими видами відзнак і нагород відповідно до чинного законодавства та Статуту ТНЕУ;

5.2. Члени Гуртка зобов’язані:

 • дотримуватись цього Положення;
 • брати участь в роботі Гуртка та регулярно відвідувати його засідання;
 • проводити науково-дослідну роботу, виступати з доповідями на поточних засіданнях Гуртка та наукових заходах, які ним проводяться;
 • не порушувати конфіденційності інформації, пов'язаної з діяльністю Гуртка;
 • надавати необхідну допомогу у проведенні всіх заходів гуртка та виконувати рішення його керівних органів;
 • звітувати про виконану наукову та організаційну роботу;
 • пропагувати діяльність Гуртка, сприяти підвищенню престижу та авторитету гуртка, кафедри банківської справи та ТНЕУ.