1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГУРТОК.

PDF Print E-mail

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення про Гурток вносяться:

  • Загальними зборами Гуртка із подальшим затвердженням на засіданні кафедри банківської справи ТНЕУ.
  • окремим рішенням, прийнятим на засіданні кафедри банківської справи ТНЕУ.