1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

1 квітня 2009 року відбувся науковий круглий стіл проведений кафедрою банківської справи ТНЕУ спільно зі Студентським науковим гуртком «Банківський аналітик» на тему: «Особливості регулювання діяльності парабанківських інститутів»

PDF Print E-mail


З доповіддю на тему: «Організація діяльності та регулювання парабанківських інститутів в Україні» виступила студентка групи БС-33 Максимович Наталія. Доповідач зазначила, що окрім банківських установ, важливе місце у кредитних системах більшості країн належить спеціалізованим кредитно-фінансовим інститутам (СКФІ), які в останні десятиліття набувають все більшого розвитку та починають складати серйозну конкуренцію для комерційних банків на ринку фінансових послуг. В основному діяльність СКФІ законодавчо регулюють закони України, хоча вони потребують доопрацювання та вдосконалення.

Вахівський Віталій, студент групи БС-44 у своїй доповіді акцентував увагу на діяльності кредитних спілок в умовах світової кризи. Зокрема, студент відмітив, що в сучасних умовах функціонування цих фінансово-кредитних інститутів значно послабилось через негативний вплив фінансової кризи. Доповідач визначив основні позитивні та негативні тенденції розвитку кредитних спілок та запропонував заходи щодо покращення їхнього фінансового стану.

Доцент Я. І. Чайковський зазначив, що в чинному законодавстві передбачено принцип неприбутковості кредитних спілок, а також право надавати кредити лише членам спілки. Він відмітив, що, по-перше, кредитні спілки сьогодні вже не є неприбутковими організаціями, оскільки надають кредити під високі відсотки; по-друге, кредити можуть отримати будь-які суб’ єкти господарювання, при цьому не будучи членами спілки.

Доцент О. Б. Васильчишин у своєму виступі охарактеризувала діяльність вітчизняних лізингових компаній в сучасних умовах. Зокрема, у доповіді було проаналізовано сучасний стан цих компаній, а також динаміку статистичних показників їхньої діяльності. Доповідач зазначила, що з 2008 року простежується уповільнення темпів зростання вартості активів лізингових компаній, що зумовлено впливом негативних факторів світової фінансової кризи.

З доповіддю на тему: « Особливості регулювання діяльності колекторських установ в Україні» виступила доцент Г. М.   Марковецька, викладач Г. М. Забчук. Доцент зазначила, що сучасний етап функціонування комерційних банків супроводжується невиконанням зобов’ язань перед клієнтами та створенням сприятливих умов до появи нових фінансових інститутів, таких як колекторські фірми. Доповідач зробила екскурс в історію становлення колекторських фірм на ринку фінансових послуг та основні принципи їхньої діяльності.

Викладач Г. М. Забчук відмітила, що останнім часом попит на послуги колекторських фірм зріс в середньому на 30%. В Україні послугами колекторських агентств користуються близько 70-80 банківських установ, що становить значну частку банківського ринку. Також зазначила, що діяльність колекторів не завжди є правомірною, що зумовлено відсутністю законодавчо-правової бази.

Доповідь ст. викладача Г. Р. Балянт була присвячена аналізу зарубіжного досвіду функціонування парабанківських інститутів. Доповідач зазначила, що в останні роки відбулося зниження частки банківського сектору фінансового ринку на користь небанківського. Зокрема, це зумовлено стрімким розвитком ринку цінних паперів. Вона відмітила, що недержавні пенсійні фонди та страхові компанії є головними інституційними інвесторами у країнах Європейського Союзу. Також було проаналізовано сучасний стан парабанківських установ Великобританії, США, Німеччини тощо.

Професор О. В. Дзюблюк підсумував виступи доповідачів і зазначив, що в сучасних умовах діяльність СКФІ повинна зосереджуватись на обслуговуванні тих сегментів фінансового ринку, які є надто ризиковими для банківських установ і могли б становити реальну загрозу комерційним банкам.

ТНЕУ 01.04.09 ТНЕУ 01.04.09 ТНЕУ 01.04.09 ТНЕУ 01.04.09