1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Наша газета

PDF Print E-mail


Про газету «Банківський аналітик»

Друковане слово є невід’ємним атрибутом нашого повсякденного життя. Незважаючи на досягнення у сфері цифрових інформаційних технологій, шалений ритм нашого життя і ставлення сучасної молоді до навчання роль книги, журналу, газети не потрібно зменшувати.

У 2010 році у активістів студентського наукового гуртка кафедри банківської справи ТНЕУ «Банківський аналітик» зародилася ідея видання власної друкованої газети. Звісно у нас періодично розроблялася стінгазета Гуртка (і розробляється досі), що інформувала студентів факультету банківського бізнесу про досягнення «Банківського аналітика» та його діяльність. Проте на додачу ми вирішили вийти на новий якісно вищий рівень, створити те, чого раніше не було. І – нам це вдалось. Тому після активного обговорення даної пропозиції із творчих учасників було створено редакційну колегію газети.

Щоквартальну газету «Банківський аналітик» ми почали випускати із листопада 2010-го. Це були яскраві чотири сторінки, згодом об’єм збільшився вдвічі. За цей час наше видання здобуло популярність не тільки серед гуртківців, а й студентів факультету банківського бізнесу та інших структурних підрозділів університету, викладачів, керівництва ТНЕУ. Поступово у газети сформувалось своє обличчя, своє коло тем. Спочатку газета розповідала про події із діяльності Гуртка, а потім наповнення розширилося і почали з’являтися матеріали про фінансовий та економічний стан України та світу, про цікавих людей.

Дехто із досвідчених журналістів вважає, що в газеті повинні бути лише новини, а не думки якогось студента. Формат нашої газети передбачає виклад думок, бо ми вважаємо, що думка – це теж новина. Редактори «Банківського аналітика» викладають власний погляд на важливі економічні події. У нас сформувалися певні рубрики, такі як виклад суті проведених наукових заходів та наші здобутки, цікаві факти у банківській сфері, інтерв’ю із непересічними особистостями, кросворд економічної тематики, вступне слово головного редактора та вітання голови Гуртка. На шпальтах газети є досить багато цікавої інформації.

Звичайно, усі досягнення видання – це результат наполегливої, постійної роботи як студентів, так і кураторів Гуртка. У нас проходять загальні збори членів редколегії, на яких планується зміст наступних номерів, обговорюються уже видані газети. З кожною творчою людиною потрібно працювати індивідуально, спочатку разом з нею відшліфовувати фрази, добирати потрібні слова, вчити цікаво викладати свою думку, а також використовувати послуги Інтернету. А потім поступово у кожного, хто хоче працювати у редакції, вимальовується свій стиль, своє коло улюблених тем і жанрів. Але окрім вдосконалення філологічної майстерності, студенти долають психологічні комплекси, вчаться працювати у команді, спілкуватися з різними людьми, формуються риси, що притаманні справжнім журналістам – наполегливість, почуття відповідальності, допитливість, комунікабельність, чесність і щирість у викладі думок. І головне, ми отримуємо задоволення, створюючи свою власну газету, відчуваємо себе справжніми журналістами (здобуваючи економічну освіту).

 

Теперішній склад редколегії газети «Банківський аналітик»:

Головний редактор – Марія Борис;

Комп’ютерна верстка – Станіслав Гаптар;

Відповідальна за випуск – Юлія Якименко.


Редактори:

Володимир Антків;

Іванна Жигадло;

Марія Загірська;

Віталій Іолтуховський;

Наталія Коцюруба;

Ольга Міщанин;

Василь Павлович;

Тетяна Палешник;

Анастасія Шкатула.