1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16 жовтня 2012 року Студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Банківський аналітик» було проведено науковий семінар на тему: "Сучасний стан та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні".

PDF Print E-mail

Юлія Якименко, Голова студентського наукового гуртка «Банківський аналітик», розпочала науковий семінар, зазначивши актуальність обраної тематики обговорення.

Першою представила свою доповідь студентка групи ФБС – 43 Оксана Васюта на тему: «Теоретичні засади іпотечного кредитування та особливості його здійснення», в якій проаналізувала розвиток економічної сутності поняття іпотеки, а також надала сучасну інтерпретацію терміну «іпотечне кредитування». Доповідач також визначила основні проблеми, що суттєво впливають на розвиток іпотечного ринку в Україні та, дослідивши дві основні моделі організаційної побудови іпотечного ринку (німецьку  та американську), виявила особливості їх функціонування. Підсумовуючи свою доповідь, Оксана Васюта зазначила, що основними завданнями розвитку вітчизняного іпотечного ринку залишається створення належної законодавчої бази, яка б відповідала міжнародним стандартам, зниження вартості кредитів, збільшення терміну їх надання.

Про розвиток банківського іпотечного кредитування в Україні розповів у своїй доповіді студент групи БСс–51 Володимир Антків, навівши історичні етапи розвитку системи іпотечного кредитування в нашій державі та обґрунтувавши причини її уповільненого росту. Гуртківець відзначив, що очікується створення механізму надання квартир в оренду з правом подальшого викупу під 3% річних і навів детальний аналіз існуючих програм доступного житла. Водночас, відзначив, що реалізація кредитів на власне житло лише двома державними банками стримує населення у можливості використання даних програм. Завершуючи, доповідач зазначив, що ініційований державою механізм надання доступного іпотечного кредиту в сучасних умовах розвитку банківського сектору є недостатньо ефективним і потребує суттєвого доопрацювання.

Тетяна Палешник, студентка групи ФБС – 34, виступила з доповіддю на тему: «Іпотечне кредитування: світовий досвід Америки та Європи», в якій було детально розглянуто основні етапи розгортання іпотечної кризи у США на основі статистичних даних кон’юнктури ринку нерухомості. Доповідач також проаналізувала процентну політику італійських та іспанських банків, в яких спостерігається динаміка щодо підвищення ставок за новими іпотечними програмами в останні роки через зниження можливості позичальників повернути такі кредити. Відтак, проаналізувавши іпотечні ринки США та ЄС, Тетяна Палешник дійшла висновку, що в нашій державі потрібно розробити іпотечну програму кредитування із врахуванням досвіду більш розвинених країн світу.

Заслухавши доповіді, члени гуртка та всі присутні взяли активну участь в обговоренні тематики наукового семінару.

Юлія Якименко, студентка групи ФБС – 44, закцентувала увагу на здатності нашої держави забезпечити виплату відсотків по іпотечних договорах. Зважаючи на цей факт, студентка навела дані статистичного опитування населення щодо нової програми іпотечного кредитування в Україні.

Ольга Міщанин, студентка групи ФБС – 34, зауважила, що умови надання іпотечних кредитів в Україні не є обґрунтованими, адже особа, яка бажає отримати іпотеку повинна мати щомісячний дохід у розмірі 10 тис. грн., а молода сім`я – 30 тис. грн., що, зважаючи на показники середнього доходу пересічного громадянина України, є неприйнятними для більшості населення.

К.е.н., доцент З.К. Сороківська відзначила, що у вітчизняних банках важко отримати іпотеку з офіційним щомісячним доходом менше 10 тис. грн. і до цієї суми має додатково  бути враховано по 2 тис. грн. на кожну дитину. Відтак, ні рівень заробітної плати населення, ні рівень ліквідності застави не відповідає таким високим вимогам, що ставляться до даного виду кредитування.

К.е.н., доцент Я.І. Чайковський, відмітив, що недоліком розвитку іпотечного кредитування в Україні є недосконала законодавча база і тому необхідно кожного року вносити зміни до бюджету задля можливості виділення відповідних сум на іпотечні програми для поступового його розвитку. Доцент Я.І Чайковський зауважив, що слід видавати кредити такого типу більш платоспроможним клієнтам, проводити детальний аналіз кредитних заявок, а також вказав на дороговизну кредитів в Україні, в порівняні з США та іншими розвинутими країнами світу. Однак, викладач В.Я. Рудан закцентував увагу на тому, що в світі дещо нижчі ціни на нерухомість, звідки й низькі ставки на іпотеку, тоді як в Україні відсутнє співвідношення заробітної плати та вартості житла.

Підсумувала обговорення наукового семінару Голова студентського наукового гуртка «Банківський аналітик» Юлія Якименко, підкресливши актуальність тематики наукового заходу та висловивши подяку виступаючим за змістовні доповіді та всім присутнім за цікаву та плідну дискусію.

ТНЕУ 26.01.11 ТНЕУ 16.10.12 ТНЕУ 16.10.12