1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

20 листопада 2012 року Студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Банківський аналітик» був проведений круглий стіл на тему «Особливості реалізації валютної політики на сучасному етапі»

PDF Print E-mail

Pозпочала науковий захід зі вступним словом заступник Голови студентського наукового гуртка Марія Борис, зазначивши актуальність тематики обговорення, а також представила гостей засідання, серед яких к.е.н., доцент О. С. Пруський, к.е.н., доцент Ю. М. Галіцейська, к.е.н., доцент Г. М. Балянт, к.е.н., доцент С. О. Краснов, а також куратори гуртка к.е.н., доцент Г. М. Забчук, викладач В. Я. Рудан та члени студентського наукового гуртка «Банківський аналітик».

Із ґрунтовними доповідями по темі круглого столу виступили учасники студентського наукового гуртка «Банківський аналітик».

Першою представила свою доповідь студентка групи ФБС-22 Марина Варга на тему: «Теоретичні засади реалізації валютної політики», в якій зазначила, що забезпечення стабільності та високої купівельної спроможності національної валюти зростає в тих країнах, де рівень доларизації економіки є досить високим, а сальдо платіжного балансу негативним, що автоматично робить валютний курс індикатором ціноутворення на товари й послуги і, як наслідок, перетворює валютну політику у одну із основних ланок державного регулювання економіки. Доповідач також відмітила, що будь-яка валютна політика проводиться з метою реалізації стратегічних і тактичних цілей країни,  спрямованих на вирішення основних завдань державної політики з регулювання економічних процесів за допомогою таких інструментів як дисконтна політика, політика обов’язкових резервів та відкритого ринку, а також девальвація і ревальвація та інші. Також студентка провела аналіз впливу кон'юнктури світового ринку на економічну ситуацію в Україні та вказала на важливість визначення сальдо платіжного балансу, оскільки залежно від того, чи є воно активним чи пасивним, застосовують різні методи реалізації політики обмінного курсу і валютного регулювання з метою вирівнювання платіжного балансу, а відтак і досягнення макроекономічної стабільності.

Наступним виступив Андрій Скірка, студент групи ФБС-43, з доповіддю на тему: «Особливості реалізації валютної політки НБУ на сучасному етапі», зазначивши, що процес реалізації валютної політики в Україні забезпечується НБУ, водночас, одним з найбільш дієвих інструментів є девізна політика, основною формою здійснення якої виступають валютні інтервенції. Масштаби здійснення валютних інтервенцій, в першу чергу, визначаються наявністю необхідних міжнародних резервів у зв`язку з чим доповідач навів статистичні дані щодо динаміки золотовалютних резервів України, скорочення яких у жовтні 2012 року на 2,4 млрд. дол. США пояснюється фінансуванням від’ємного сальдо платіжного балансу. Зокрема, Андрій Скірка відмітив, що в Україні існує боргова залежність, адже динаміка державного боргу має чітку тенденцію до збільшення (49,2 млрд. дол. США  у третьому кварталі 2012 року). Відтак, НБУ потрібно вжити заходи щодо переходу до більш гнучкого (ринкового) обмінного курсу або валютного коридору, у межах 10-20%, а також, в процесі реалізації валютної політики враховувати напрями забезпечення рівноваги платіжного балансу.

У доповіді на тему: «Валютна політика провідних країн світу», студентка групи ФБС-34 Ольга Міщанин, відзначила, що валютна політика, яка проводиться тією чи іншою країною, впливає на співвідношення цін на товари у національній валюті, що реалізуються на зовнішніх і внутрішньому ринках. Уповільнення розвитку світової економіки змусило провідні центральні банки балансувати,  з одного боку,  між необхідністю протидії інфляції,  з іншого - підтримки економіки. Відтак, студентка відмітила, що при такому розгортанні подій ФРС США оголосила про початок третього етапу програми кількісного пом'якшення QE3 в рамках якого щомісячно витрачатимуться 40 млрд. дол. США  на купівлю іпотечних цінних паперів. Крім того, регулятором було ухвалене рішення щодо продовження терміну підтримки мінімальних процентних ставок до кінця 2015 року. Щодо валютної політики КНР, то доповідач зазначила, що в серпні 2011 р. влада країни дозволила обраним іноземним інвесторам купувати за юані цінні папери на біржах материкового Китаю, а такі заходи сприяють інтернаціоналізації китайської національної валюти і наближають її до статусу міжнародної резервної валюти. Для країн-членів ЄС характерна валютна політика в формі валютної інтеграції. Країни, що розвиваються використовують загальноприйняті форми валютної політики з метою ослаблення валютно-економічної залежності від більш розвинутих країн і створення умов для розвитку національної економіки. Також Ольга Міщанин відмітила, що Китай не допускатиме стрімкої ревальвації своєї валюти, а США, в найближчому майбутньому, на фоні безробіття продовжуватиме проводити політику «кількісного пом'якшення».

Заслухавши доповіді, члени гуртка та всі присутні взяли активну участь в обговоренні тематики круглого столу.

Зокрема, к.е.н., доцент Г. М. Забчук зазначила, що НБУ має право, відповідно до законодавства, вимагати від банків продажу 75 % валютної виручки, а наміри щодо введення 15% податку на продаж валюти створили адміністративний тиск на суб`єктів господарювання і негативно вплинули на інвестиційний клімат нашої держави.

К.е.н., доцент О. С. Пруський відмітив, що в Україні до 2001 року застосовувався валютний коридор, однак влада вирішила відмовитись від такого інструменту валютної політки, тому питання повернення до нього потребує ґрунтовних досліджень. Також було зазначено, що для нашої країни необхідне комплексне реформування економіки та її модернізація.

Віталій Іолтуховський, студент групи БСм-51, проінформував присутніх про результати проведеного провідними фінансовими організаціями форуму, на якому припустили два сценарії розвитку нашої держави. За першим з них прогнозувалась подальша стагнація економіки України, а в 2014-2016 роках її підйом, хоч така перспектива була визначена менш ймовірною. За другим сценарієм передбачався економічний спад в 2012 році, а вже в 2013 році поступове зростання. Зазначене можна трактувати як можливість відновлення  привабливості фінансового ринку України для іноземного капіталу на середньострокову та довгострокову перспективу.

Про негативний вплив введення тимчасових адміністрацій до банківських установ, де кредитний ризик становить майже восьмикратний розмір капіталу, зауважив викладач В. Я. Рудан, зазначивши, що в результаті таких дій втрачається довіра населення до банківської системи. Щодо золотовалютних резервів, то в Україні даний показник наближається до мінімального значення за критерієм МВФ, а за іншими показниками Україна знаходиться на межі дефолту. Відтак, куратор гуртка визначив, що основними проблемами вітчизняної економіки є негативне сальдо платіжного балансу і відсутність попиту на українському ринку, які можуть бути вирішеними через підвищення ефективності здійснення валютної політки НБУ.

Аналіз ситуації з іноземною валютою у вітчизняних банках здійснила студентка групи ФБС-33 Анастасія Шкатула, зазначивши, що валютні депозити становлять 32% до загального обсягу залучених коштів, а решта знаходиться в формі готівки на руках населення. Студентка також  зазначила про нагальну необхідність у кращій поінформованості населення України щодо стану вітчизняного валютного ринку.

Марія Борис, заступник Голови студентського наукового гуртка, підсумувала обговорення наукового круглого столу, висловивши подяку доповідачам за змістовні доповіді та всім присутнім за активну участь в обговоренні піднятих питань.

ТНЕУ 20.11.12 ТНЕУ 20.11.12 ТНЕУ 20.11.12