1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16 квітня 2013 року Студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Банківський аналітик» був проведений науковий семінар на тему: «Проблеми та витоки боргової кризи у США та ЄС: уроки для України» .

PDF Print E-mail


Pозпочала науковий семінар із вступним словом Голова студентського наукового гуртка Юлія Якименко, зазначивши обрану тематику для обговорення, а також представила гостей засідання. Зокрема, у науковому заході взяли участь к.е.н., доцент С.О. Краснов, к.е.н., викладач О.В. Метлушко, к.е.н., доцент Т.С. Стубайло, а також куратори гуртка к.е.н., доцент Г.М. Забчук, викладач В.Я. Рудан та члени студентського наукового гуртка «Банківський аналітик».

Із ґрунтовними доповідями по темі наукового семінару виступили учасники студентського наукового гуртка. Першою була заслухана доповідь Андрія Прохоцького, студента групи ФБС-44, на тему: «Передумови виникнення боргової кризи в Єврозоні». Доповідач розглянув дві основні позиції на причини виникнення кризи: «німецький погляд», згідно якого головною причиною проблем у Єврозоні є порушення фіскальної дисципліни в окремих країнах, та «кейнсіанський погляд», відповідно до якого великий суверенний борг у периферійних країнах став результатом внутрішньої кризи платіжного балансу в Єврозоні. Також було проаналізовано причини виникнення зовнішньоекономічних дисбалансів та їх наслідки. Зокрема, запровадивши єдину валюту і встановивши однакові номінальні процентні ставки в Єврозоні, не вдалося вирівняти різницю в продуктивності праці між країнами; іноземний капітал спрямовувався на стимулювання внутрішнього споживання та вкладення на ринку нерухомості, а не на продуктивне інвестування; хронічний дефіцит поточного рахунку та раптова зупинка припливу капіталу, призвели до розгортання проблем із обслуговуванням державного боргу в периферійних країнах і зростанням премії за ризик. Відтак, з урахуванням всіх дисбалансів, на даний час Єврозона все ще далека від розв’язання проблем внутрішньої кризи платіжного балансу.

Наступним виступив студент групи ФБС-44 Василь Павлович з доповіддю про стан боргового навантаження у країнах Європи. Доповідач провів аналіз сучасного стану боргових проблем країн Європейського Союзу (ЄС) та країн Східної Європи (в т. ч. України). Відтак, студент зазначив, що однією з причин зростання боргового навантаження у країнах Європи у досліджуваний період 2007 - 2012 років стало стрімке збільшення видатків державних бюджетів на підтримку економіки з причини подолання кризових явищ. Найбільш швидкими темпами за останні роки зростала заборгованість Великобританії, Іспанії, Ірландії, водночас, Болгарія, Чехія, Данія, Литва, Люксембург, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія мають обсяг державного боргу за показником боргового навантаження менше 60%. Також було зазначено, що борги країн Східної Європи (в т. ч. України) є значно нижчими ніж середньостатистичні показники боргового навантаження країн Єврозони.

Про розвиток боргової кризи США та її майбутнє доповів студент групи ФБС-33 Станіслав Гаптар, відмітивши, що сумарний борг США зростає значними темпами, при чому, на рубежі 2012-2013 років він досяг критичного значення - 16,4 трлн. дол. Доповідач зауважив, що уряд країни проводить певні заходи тимчасової дії, а саме - був підписаний новий закон, який запобігає «фіскальному обриву», американці з індивідуальним доходом більше 400 тис. дол. або із сімейним доходом понад 450 тис. дол. на рік сплачуватимуть більші податки, підвищені податкові платежі на нерухомість вартістю від 10 млн. дол. Проте, політика США все ще залишається найсильнішим чинником ризику для всієї світової економіки. Загалом, аналітики стверджують, що держборг США буде зростати і надалі, тому ФРС з часом призупинить програму пом'якшення.

Заслухавши представлені доповіді, члени гуртка та всі присутні взяли активну участь в обговоренні проблем боргової кризи у США та ЄС  і їх уроки для України.

Так, Андрій Прохоцький, студент групи ФБС-44, наголосив на тому, що нашій державі не варто поспішати з вступом до Європейського Союзу та Єврозони, щоб не повторилась ситуація Греції, Італії, Португалії та інших країн. Необхідно створити вітчизняну конкурентоспроможну економіку, стимулювати перспективні напрями її розвитку.

Віталій Іолтуховський, студент групи БСм-51, доповнив, що, наприклад, для Греції «перезавантаження» економіки країни не найкращий варіант виходу із боргової кризи, оскільки для цього необхідні інвестиції, а виробництво даної країни сконцентроване на предметах розкоші. Також студент зауважив, що такі розвинені країнах Європейського Союзу як Німеччина та Франція можуть забажати вийти із даного об`єднання, зважаючи на нестабільність економічної ситуації, яка виникла на сьогодні.

Про можливий сценарій розвитку подій для України як потенційного члена ЄС, зауважив Василь Павлович, студент групи ФБС-44, наголошуючи, що, перш за все, необхідно врахувати уроки кризи південних країн Єврозони, які вже зіткнулись з тим фактом, що політика Європейського Союзу більш адаптована до економічно розвитих країн.

Андрій Скірка, студент групи ФБС-43, вказав на те, що країни, які зіткнулись з кризовими проблемами, загалом характеризуються зменшенням обсягу ВВП. В Україні можна спостерігати аналогічну ситуацію, оскільки кредити від МВФ фактично не спрямовуються в економіку, а лише на покриття дефіциту бюджету, відтак, економічного зростання не відбувається. Необхідно стимулювати розвиток економіки через інвестиції, спрямування яких контролювала б держава.

Куратор гуртка, викладач В.Я. Рудан висвітлив думку про те, що для України необхідна співпраця між державними структурами та комерційними банками задля спільного досягнення розвитку країни. Наприклад, доцільно було б створити інвестиційний банк за прикладом європейського, оскільки на сьогодні гостро постає питання фінансування реального сектору для збільшення обсягу ВВП держави.

Юлія Якименко, Голова студентського наукового гуртка, підсумувала обговорення наукового семінару, висловивши думку, що для країн-членів Європейського Союзу необхідна регульована бюджетна політика та впровадження єдиних антикризових заходів, а що стосується США, то подолання кризових явищ є лише питанням часу. Також Юля Якименко подякувала виступаючим за змістовні доповіді та всім присутнім за участь в обговоренні проблемних та дискусійних питань.