1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23 травня 2013 року Студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Банківський аналітик» був проведений науковий круглий стіл на тему: «Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та фінансового ринку в Україні»

PDF Print E-mail


Cвій науковий захід Студентський науковий гурток «Банківський аналітик» присвятив Дню банківського працівника.

Голова студентського наукового гуртка Юлія Якименко розпочала засідання, зазначивши обрану тематику для обговорення, а також представила гостей наукового заходу. У науковому круглому столі взяли участь Т.О.Зелінський, провідний економіст відділу обслуговування юридичних осіб "Укрексімбанку" (м.Тернопіль), О.Л.Козловська, менеджер по роботі з юридичними і фізичними особами у відділенні "Укрсиббанку" (м. Київ), А.Б.Приймак, керуючий відділенням «Приватбанку» в м. Тернопіль, а також к.е.н., доцент З.К.Сороківська, куратори гуртка к.е.н., доцент Г.М.Забчук, викладач В.Я.Рудан та члени студентського наукового гуртка «Банківський аналітик».

Із ґрунтовними доповідями відповідно до обраної теми наукового круглого столу виступили учасники гуртка «Банківський аналітик», а саме: Катерина Леськів, Христина Скоморівська та Віталій Іолтуховський.

Катерина Леськів, студентка групи ФБС-33 виступила з доповіддю про теоретичні основи взаємодії реального сектору економіки та фінансового ринку в Україні. Першочергово було визначено, що на розвиток економіки комерційні банки можуть здійснювати як прямий, так і непрямий вплив, проте, для того щоб частка впливу банківського сектора на інвестиційний процес стала більш вагомою, необхідно активніше використовувати саме прямі методи, переважно за допомогою банківських послуг, пов'язаних з фінансуванням потреб клієнтів. Доповідач також здійснила аналіз всіх можливих каналів банківського інвестування реального сектору та відзначила, що на сьогодні однією з головних проблем розвитку української економіки є підвищення інвестиційної активності в секторі нефінансових корпорацій, оскільки переорієнтування лише банківського сектору недостатньо для економічного зростання.

З доповіддю на тему «Аналіз взаємодії реального сектору економіки з банківським капіталом» виступила Христина Скоморівська, студентка групи ФБС-33, зазначивши, що визначення обсягів оптимальної потреби реального сектору економіки в банківському кредитуванні є вагомою складовою процесу управління фінансами підприємств та банківською системою країни. Христина детально розглянула динаміку кредитування реального сектору за останні роки в Україні та визначила, що фінансових ресурсів,  яких потребує виробництво, так і залишається недостатньо. Також було виділено ряд проблем у взаємодії реального сектору економіки з банківським капіталом, а саме: недостатність довгострокового кредитування бізнесу, популяризація позик на поточні потреби підприємств, високі ризики для банківських установ, невеликий перелік кредитоспроможних підприємств тощо. У зв`язку з цим, доповідач визначила заходи оптимізації кредитної діяльності банківської системи на макро- та мікроекономічному рівні.

Аналіз зарубіжної практики стимулювання взаємодії суб`єктів реального сектору і фінансового ринку та її уроки для України здійснив Віталій Іолтуховський, студент групи БСм-51. Доповідач, насамперед, навів та обґрунтував досвід організації кредитування реального сектору на державному рівні розвинутих країн світу, зокрема США, де створенні спеціальні державні органи та діють кредитні програми; Німеччини, в якій створено спеціальний фонд (всі кредити після погашення знову спрямовуються на потреби економіки); Великобританії, де створено спеціальний фінансовий продукт – Схема гарантування кредитів малим підприємствам. Також було проаналізовано механізм взаємодії суб`єктів реального сектору і фінансового ринку наближених до України країн, а саме: Чехії, Румунії, Польщі, Росії та Південної Кореї. Відтак, Віталій Іолтуховський зазначив, що мікрокредитування малого і середнього підприємництва в цих країнах, незважаючи на те, що в них активно працюють небанківські фінансові установи, найбільш активно здійснюють саме банки. Зокрема, характеристика стану банківського мікрокредитування малого і середнього бізнесу в Україні дала змогу доповідачу зробити висновки, що на вітчизняному ринку можна впровадити окремі напрацювання високорозвинених країн.

Заслухавши висвітлені доповіді, представники банків України, викладачі кафедри банківської справи й члени гуртка взяли активну участь в обговоренні проблем і перспектив розвитку та взаємодії реального сектору економіки і фінансового ринку в Україні.

Віталій Іолтуховський, студент групи БСм-51, проаналізував фактичну ситуацію кредитування реального сектору в Україні, зазначивши, що держава, в принципі, взаємодіє з ЄБРР (на сьогодні програми «заморожені») та має фонд сприяння підприємництву, проте, поряд з цим, існує гіркий досвід отримання гарантій від уряду та функціонування державної іпотечної програми доступного житла 2012 року. Відтак, для України в її економічному становищі найбільш дієво було б проводити пільгове кредитування, надавати безкоштовну оренду для підприємців, які стрімко розвиваються і створюють додану вартість в країні. Поряд з цим, потрібно першочергово переймати досвід Польщі щодо кредитної дисципліни позичальників.

Куратор гуртка, викладач В.Я. Рудан зауважив, що програма іпотечного кредитування 2012 року вже не перша нереалізована ідея, тому в державі існує недовіра серед населення та суб`єктів господарювання. Зокрема, в 2010-2012 роках зафіксована надлишкова ліквідність банків, яку не було як реалізувати, тому НБУ застосував депозитні сертифікати. Також куратор гуртка відмітив, що в сучасних умовах прогнозувати ситуацію на банківському ринку можливо лише на короткий термін, а саме на 3 місяці, що негативно впливає на ситуацію кредитування реального сектору.

Прокоментував ситуацію виходу зарубіжних банків з ринку України  керуючий відділенням «Приватбанку» в м. Тернопіль А.Б.Приймак, зауваживши, що немає довіри  іноземних інвесторів до українського бізнесу і уряду зокрема, оскільки  відсутня підтримка держави, спостерігається нестійка політична ситуація та функціонують масштабні тіньові схеми. Разом з цим, українські банки мають бажання кредитувати реальний сектор, але за вищевказаних умов та в умовах недостатності обігових коштів, не можуть здійснювати такого роду діяльність. Також, на сьогодні, масштабною є проблема, яку зазначала у своїй доповіді Х.Скоморівська, а саме: невеликий перелік кредитоспроможних підприємств та неліквідність й знецінення заставного майна. Відтак, банки кредитують на короткостроковій основі проекти з найменшими ризиками.

Михайло Бобко, студент групи БСм -52, звернув увагу на проблемну ситуацію співпраці комерційних банків України з міжнародними фінансовими установами, яка полягає в тому, що вітчизняні банки отримують кошти у валюті, які необхідно конвертувати, що спричиняє валютні ризики.

Про взаємодію українських банків з реальним сектором також зауважив Т.О. Зелінський, провідний економіст відділу обслуговування юридичних осіб "Укрексімбанку" (м. Тернопіль), відзначивши, що банкам більш вигідно надати велику суму коштів одному клієнту, ніж розділити її та прокредитувати більшу кількість малих підприємств, оскільки, таким чином, можна уникнути ризиків для установи. Також проблемою є недосконалість системи декларації доходів суб`єктами господарювання малого підприємництва, оскільки не висвітлюються в повній мірі отримані ними доходи, що заважає об`єктивній оцінці кредитоспроможності клієнта. Представник банку також відзначив, що недостатнім є розвиток кредитування стартапів: надавати кредит на основі самої лише ідеї вітчизняні банківські установи дозволити собі не можуть. Очевидно, що вирішити дану ситуацію можливо лише на державному рівні.

Куратор гуртка к.е.н., доцент Г.М.Забчук відмітила, що виробництво і продукція українських підприємств не є конкурентоспроможними, тому у найближчий час необхідне оновлення виробничих ліній, а для цього потрібне фінансування. Тобто виникла проблема, яка ефективно вирішується лише на рівні держави. Г.М. Забчук вказала й на те, що кредитування нового бізнесу в Україні є важко реалізованою програмою, зважаючи на вітчизняні реалії економічної ситуації.

О.Л. Козловська, менеджер по роботі з юридичними і фізичними особами у відділенні "Укрсиббанку" (м. Київ) відмітила, що в банку, в якому вона працює, протягом останніх 3 років фактично не відбувається взаємодії з реальним сектором, оскільки це довготривалий процес, внаслідок якого в позику надаються незначні суми, які часто є меншими суми кредиту для фізичної особи. Також важливим є те, що на сьогодні, наприклад, департамент споживчого кредитування в "Укрсиббанку" повністю себе окуповує, тобто банк найбільш активно надає кредити населенню з найменшими для себе ризиками.

Відтак, в ході наукового круглого столу, який був присвячений Дню банківського працівника, представники банку надали рекомендації для членів студентського наукового гуртка «Банківський аналітик» щодо організації подібного роду заходів та поділилися досвідом роботи, розповівши реалії українського ринку банківських послуг.

Юлія Якименко, Голова студентського наукового гуртка, підсумувала обговорення наукового заходу, висловивши думку, що обрана тематика на сьогодні є досить актуальною і потребує подальшого опрацювання гуртківцями. Виразила подяку доповідачам за ґрунтовні доповіді та представникам банків і всім присутнім за активну участь, побажавши натхнення учасникам гуртка в подальших наукових дослідженнях.