1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

4 червня 2013 року Студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Банківський аналітик» було проведено підсумкове засідання.

PDF Print E-mail


Голова студентського наукового гуртка Юлія Якименко розпочала засідання, зауваживши про необхідність підбиття підсумків роботи гуртка за 2012-2013 н. р. та висвітлення досягнень гуртківців в їх науково-дослідній роботі. У підсумковому засіданні взяли участь: завідуючий кафедрою банківської справи, д.е.н., професор О.В. Дзюблюк, куратори гуртка к.е.н., доцент Г.М. Забчук, викладач В.Я. Рудан та члени студентського наукового гуртка «Банківський аналітик».

Юлія Якименко прозвітувала про діяльність гуртка за 2012 – 2013 н. р., що здійснювалась за активного сприяння викладачів кафедри банківської справи, які допомагали в підготовці доповідей, виступів і в організації запланованих наукових заходів. Отже, за звітний період було прийнято участь у ряді науково-практичних заходів, а саме: в 3 наукових круглих столах, 4 наукових семінарах, а також в 6 наукових конференціях в межах університету, з яких 2 міжнародні, 2 всеукраїнські та 2 загальноуніверситетські та в 9 наукових конференцій за межами університету, з яких 4 міжнародні та 5 всеукраїнські. Також члени студентського наукового гуртка «Банківський аналітик» взяли участь в 3 конкурсах наукових робіт та 3 олімпіадах, продемонструвавши відмінні результати, студенти, які доповідали на конференціях, круглих столах, семінарах опублікували ряд наукових праць (1 фахова стаття, 94 тези доповідей у збірниках за матеріалами конференцій).

Юлією Якименко було відмічено, що склад гуртка на сьогодні складається з 25 студентів, які успішно забезпечують ефективну роботу всього колективу, оскільки за 2012-2013 н. р. опубліковано: збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет–конференції «Реформування банківської системи в контексті глобалізаційних процесів» (Тернопіль, 27 листопада 2012 року), збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації та ефективності функціонування банківської системи України» (Тернопіль, 19-20 березня 2013 р) та готується до друку 4 випуск бюлетня студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик». Також на засіданнях гуртка, які проводились кожного тижня у вівторок, аналізувалась тематична інформація й заслуховувались цікаві повідомлення про функціонування банківської системи України й зарубіжних країн, підготовлені студентами-членами гуртка.

Голова студентського наукового гуртка відмітила, що зусиллями редколегії випущено 4 газети (редактор Борис Марія), в яких інформується про діяльність гуртка та розглядаються проблеми банківської системи на сучасному етапі її розвитку. Разом з цим, успішно функціонує Інтернет-сторінка гуртка, на якій оперативно висвітлюється інформація про організацію, проведення та участь гуртківців у наукових заходах.

Заслухавши звіт по діяльності СНГ «Банківський аналітик», було обговорено тематику наукових заходів на 2013 – 2014 н.р. та висвітлено кадрові зміни у діяльності гуртка. Зокрема, Віталій Іолтуховський передав обов`язки щодо забезпечення функціонування Інтернет-сторінки гуртка Станіславу Гаптару, а на посаду другого заступника Голови гуртка було призначено Марину Варгу.

Завідуючий кафедрою банківської справи, д.е.н., професор О.В. Дзюблюк зауважив про те, що СНГ «Банківський аналітик» - це флагман студентської науки Тернопільського національного економічного університету, який завоював відповідний статус в університетах всієї України, здобувши високі відзнаки на міжвузівських конференціях та олімпіадах. Професор також відмітив, що гурток є потужною науковою школою, що було забезпечено завдяки кмітливості та плідній праці кожного із студентів-гуртківців. Завідуючий кафедрою банківської справи також висловив подяку випускникам 5 курсу, побажавши їм реалізації задуманих планів та досягнення життєвих цілей.

Голова студентського наукового гуртка «Банківський аналітик» Юлія Якименко, підсумовуючи засідання, від імені гуртківців висловила вдячність  професорсько-викладацькому складу кафедри банківської справи за постійну допомогу і влучні поради, закликала гуртківців до співпраці на такому ж високому рівні, а студентам 5 курсу побажала знайти свій шлях у житті.