1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

12 листопада 2013 року Студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Банківський аналітик» було проведено круглий стіл на тему: “Суть та ефективність систем дистанційного банківського обслуговування”.

Thursday, 14 November 2013 19:43

Written by Admin

PDF Print E-mail

Голова студентського наукового гуртка Юлія Якименко, зазначивши обрану тематику для обговорення, відмітила, що система дистанційного банківського обслуговування є провідною інновацією сучасного етапу функціонування банків, досвід використання якої варто запозичити у закордонних банках та більш активно його впроваджувати на теренах України. Також Юлія Якименко привітала гостей засідання: студентів коледжу Чортківського інституту підприємництва і бізнесу, викладачів кафедри банківської справи, а саме к.е.н., доцента Я.І. Чайковський, к.е.н., доцента Г.Р. Балянт, к.е.н., доцента З.К. Сороківська, к.іст.н., доцента Г.М. Марковецька, заступника декана к.е.н., доцента В.О. Ткачук, а також кураторів гуртка к.е.н., доцента Г.М. Забчук, викладача В.Я. Рудан та членів студентського наукового гуртка «Банківський аналітик».


Учасники студентського наукового гуртка «Банківський аналітик» Олександр Рудий, Анастасія Шкатула та Іван Шматько виступили із ґрунтовними доповідями по темі круглого столу.

Першою була заслухана доповідь Олександра Рудого, студента групи ФБС-31, на тему: «Теоретичні аспекти дистанційного банківського обслуговування клієнтів». Доповідач навів загальний термін аналізованого поняття та детально розповів про кожний його різновид у порівнянні переваг та недоліків, а саме телефонного банкінгу, відео-банкінгу, РС-банкінгу (система «Клієнт-Банк») та Інтернет-банкінгу. Від якості і різноманітності цих послуг залежить стан банківського бізнесу в цілому, ступінь задоволеності клієнтів зокрема і, як наслідок, рівень доходу самих банків. Загалом Олександр Рудий зауважив, що дистанційне обслуговування – це один з напрямків банківської справи, який має великий потенціал для подальшого розвитку і широкі перспективи.

Анастасія Шкатула, студентка групи ФБС-43, доповіла про проблеми та перспективи розвитку системи дистанційного банківського обслуговування в Україні. У нашій державі присутня постійна позитивна динаміка збільшення кількості населення, що використовує Інтернет-технології, так у вересні 2013 року їх частка становила 49,8% (22,6 млн. чол.). Поряд з цим, доповідач зауважила, що послуги дистанційного обслуговування встигли запровадити тільки 49 від загальної кількості українських банків, а повноцінний комплекс таких послуг надає всього 10 найбільших українських банків, серед яких лідером є «Приватбанк». А відтак Анастасія Шкатула виділила такі проблеми розвитку системи дистанційного банківського обслуговування в Україні: менталітет населення, наявність шахрайських схем у цій сфері, «накладання ризиків» на такі операції, недосконалість відповідних законодавчих актів. Також було запропоновано ряд заходів для організації системи дистанційного обслуговування фінансовими установами та підвищення довіри клієнтів до даного виду банківських продуктів. Загалом в Україні дистанційне банківське обслуговування отримає досить широкого застосування за умови розвитку "онлайн-банкінгу", створення відповідних інформаційних ресурсів та переконання громадян щодо використання дієвих мобільних систем управління своїм банківським рахунком.

Наступним виступив студент ФБС-44 Іван Шматько з доповіддю про дистанційний банкінг у світовій практиці, зазначивши, що, наприклад, у банках США активніше впроваджують дистанційну форму обслуговування клієнтів тому що керуються вподобаннями клієнтів, а соціологічні опитування виявили, що з 100% опитаних 79% вважає, що дистанційна форма обслуговування дає можливість користуватися банківськими послугами у будь-який час, 71% погоджується, що дистанційна форма обслуговування економить час. Так, провідні світові банки активно використовують Інтернет-банкінг як один із напрямків їх подальшого розвитку, адже саме за допомогою створення відповідних сервісів клієнти зможуть обслуговувати себе самостійно, що значно зменшить операційні витрати, а також витрати на заробітну плату працівникам. Також доповідач зауважив, що банки запроваджують технологію дистанційної присутності, за допомогою якої клієнт завжди зможе поспілкуватися з банківським працівником в режимі он-лайн і отримати швидку і якісну консультацію.

Заслухавши представлені доповіді, члени гуртка та всі присутні взяли активну участь в обговоренні ефективності систем дистанційного банківського обслуговування, зосередивши увагу на проблемних питаннях його розвитку в Україні.

Марина Варга, студентка групи ФБС-33, зауважила, що Інтернет-банк Приват24, який діє в Україні на базі «Приватбанку», дає можливості здійснювати платежі різного спрямування, грошові перекази на картки VISA та неторгові операції з валютою через Інтернет. Також ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» дає можливість управляти своїм рахунком у режимі он-лайн і оф-лайн через РС-банкінг, а також активно пропагується мобільний банкінг, що дає змогу клієнтам заощаджувати свій час.

Про додаткові витрати на впровадження дистанційного банківського обслуговування та прогнозне безробіття в результаті такого заходу зауважила Оксана Васюта, студентка групи БСм-51. Разом з цим, варто звернути увагу, що саме підприємства чи установи підписують з банками угоди про Інтернет-банкінг, тобто в Україні це не є вибір фізичних осіб.

Анастасія Шкатула, студентка групи ФБС-43, доповнила, що українські банки вийшли зі стану беззбитковості, тому можна стверджувати про появу в них можливостей до активного впровадження дистанційного банківського обслуговування. Проте такі заходи необхідно супроводжувати пояснювальними роботами для населення, переконувати про відсутність ризиків під час проведення операцій такого виду.

Іван Шматько, студент групи ФБС-44, навів дані, що 60% банківських витрат пов`язані зі обслуговуванням та оновленням відділень та оплатою праці працівників, проте, якщо їх спрямувати на розробку дистанційних засобів обслуговування, то надмірних витрат не виникне. Також питання безробіття не є актуальним, оскільки при оновленні обслуговування всерівно необхідні он-лайн-консультанти.

Про особливості менталітету українців відмітила студентка групи БСм- 51 Марія Борис, оскільки психологія населення полягає у небажанні переходу на безготівкові розрахунки, тобто проблема дистанційного банківського обслуговування постає не лише у активності банківських установ.

Підбиваючи підсумки обговорення по темі круглого столу, Голова студентського наукового гуртка Юлія Якименко, зазначила, що беззаперечним є факт переходу дистанційного банківського обслуговування з допоміжних послуг в основні. Також висловила подяку доповідачам за змістовні доповіді та всім присутнім за активну дискусію, зауваживши, що подібні заходи студентські наукові гуртки кафедри банківської справи проводять щомісячно, про що можна дізнатися на їх сайтах.