1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

20 березня 2014 року Студентським науковим гуртком кафедри банківської справи «Банківський аналітик» був проведений науковий семінар на тему: «Депозитна політика комерційних банків України на сучасному етапі».

Monday, 24 March 2014 19:15

Written by Admin

PDF Print E-mailІз ґрунтовними доповідями, відповідно до обраної теми наукового семінару, виступили учасники гуртка «Банківський аналітик», а саме: Катерина Леськів, Лілія Педорич та Ольга Міщанин.

Катерина Леськів, студентка групи ФБС-43, розпочала виступ з доповіддю про суть депозитної політики та сучасні методи залучення коштів до банківської сфери України. Першочергово доповідачем були визначені актуальні завдання, що на сьогодні стоять перед українськими банками – формування довіри клієнтів з метою забезпечення достатньої ресурсної бази і виконання зобов’язань перед вкладниками. Також були зазначені зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на депозитну політику банківських установ. Катерина Леськів виокремила й найбільш розповсюджені та ефективні форми прямого пошуку клієнтів: підтримка добросовісних відносин із вже існуючою клієнтською базою; спеціалізовані виставки, симпозіуми, конференції; використання інформації з реєстраційних палат про утворення нових фірм, їх об’єднань, холдингів; надсилання потенційним клієнтам адресних листів-пропозицій; використання інформації про проблемні банки й перехоплення їх клієнтів; здійснення додаткової (нефінансової) роботи служб банку та використання мережі Інтернет; впровадження знижок для нових клієнтів.

З доповіддю на тему «Аналіз динаміки, складу та структури депозитних послуг банків України» виступила Лілія Педорич, студентка групи БСм-51. Аналізуючи показники депозитних операцій банківських установ, доповідач повідомила, що протягом 2008-2012 рр., окрім 2009 р., темпи приросту залучених коштів мали тенденцію до спаду. При цьому, протягом 2007 – 2013 рр. питома вага вкладів у національній валюті у загальній структурі депозитного портфеля перевищувала 50% і найбільш активним сектором економіки щодо накопичення грошових коштів на депозитних рахунках були домашні господарства. До перспективних напрямів удосконалення депозитних операцій Лілія Педорич віднесла розширення кола депозитних рахунків клієнтів з різноманітним режимом функціонування, що надає вкладникам банку додаткові можливості щодо використання своїх коштів із прийнятним рівнем доходів.

Шляхи вдосконалення депозитної політики комерційних банків з урахуванням зарубіжного досвіду проаналізувала студентка групи ФБС-44 Ольга Міщанин. В багатьох країнах депозитні операції банків регламентуються в законодавчому порядку, а саме в законах про центральні банки, здійснюється уніфікація процентних ставок, вкладні операції супроводжуються наданням широкого спектру і високої якості додаткових послуг, тобто здійснюється комплексне обслуговування клієнта. Відтак доповідач відмітила, що для підвищення ефективності банківської діяльності у сфері залучення депозитних коштів необхідно, преш за все, удосконалити банківське законодавство, роботу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розробити і впровадити систему оцінки фінансового стану банків. Порівнявши відсоткові ставки за депозитами в Україні і за кордоном, різниця за якими становить 12-16%, студентка зробила висновок про важливість процентної політики банку в процесі залучення коштів. Також Ольга Міщанин обґрунтувала використання в Україні нових програм депозитних вкладів, що часто використовуються в іноземній банківській практиці, а саме NOW-рахунків, індексних депозитних сертифікатів, supernow-рахунків, депозитних сертифікатів в іноземних валютах, брокерських депозитів.

Заслухавши доповіді, банківські практики, викладачі кафедри банківської справи та члени гуртка взяли активну участь в обговоренні вітчизняної депозитної політики комерційних банків.

Так, М.М. Бегман, провідний економіст відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб «Укрсоцбанку», зауважив, що вдосконалення депозитної політики перш за все має починатися з оптимізації роботи в банківській установі щодо своєчасного повернення коштів клієнтам. Також важливо, щоб процес введення податку на доходи від депозиту враховував податкове навантаження і джерело доходів клієнта.

Марина Варга, студентка групи ФБС-31, зауважила, що у Податковому кодексі України податок на доходи від депозиту вказаний у розмірі 5%, але ЗМІ поширюють інформацію про намір регулюючих органів збільшити його до 15-17%. Відтак постає потреба в проведенні роз’яснювальних заходів щодо процесу залучення депозитів понад 50 тис. грн. та про питання оподаткування доходів від їх розміщення.

Куратор гуртка к.е.н., доцент Г.М. Забчук закцентувала увагу на необхідності масштабного вливання в банки України коштів через депозити, для чого необхідний час на легалізацію доходів населення. Також потрібно проводити роз`яснювальну роботу щодо важливості зменшення рівня тінізації вітчизняної економіки.

Студентка групи БСм-51 Лілія Педорич відмітила, що відповідно до статистики банки з іноземним капіталом, на відміну від вітчизняних, залучають більші обсяги коштів на депозити. При цьому студентка групи БСм-51 Наталія Коцюруба зауважила про те, що, як правило, вищі відсоткові ставки за депозитами свідчать про труднощі у діяльності банку.

Т.О. Зелінський, провідний економіст відділу обслуговування юридичних осіб "Укрексімбанку" прокоментував передові позиції Приватбанку в депозитному обслуговуванню клієнтів, що було досягнуто завдяки великим капіталовкладенням в ІТ-технології, які оптимізують залучення депозитів у банк від фізичних осіб з низьким рівнем фінансової грамотності, але ставить під питання надійність установи в кризовій ситуації. При цьому в даному банку незначна частка операцій з корпоративними клієнтами та він займає лише 32 місце по показнику фінансової стійкості серед банківських установ України.

Марія Вільшанська, студентка групи ФБС-21, зазначила, що у вітчизняній банківській практиці проявилася тенденція до того, що чим стабільніший і надійніший банк, тим менше він прагне встановити високі відсоткові ставки за депозитами. І навпаки - маловідомі банки пропонують максимальні відсоткові ставки, прагнучи залучити більше вкладів.

Про особливості консервативної та ліберальної депозитної політики відмітила Ірина Замолинська, студентка групи ФБС-21. Так, перший зі зазначених типів здійснюється за значної інфляції, що передбачає посилення депозитної дисципліни, а другий – при незначному рівні інфляції і передбачає збільшення грошово-кредитних установ, які мають право відкривати поточні рахунки. Тому комерційним банкам України необхідно визначати та слідувати типу депозитної політики відповідно до темпів інфляції в країні.

М.М. Бегман, провідний економіст відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб «Укрсоцбанку», уточнив, що будь-яка банківська установа повинна орієнтуватися на потреби споживачів, особливо у депозитній політиці. Також зауважив, що відсоткові ставки за депозитами на 1-3 місяці є вищими ніж на 1-2 роки, крім того вказав, що за тижневими вкладами в банках часто практикується автопролонгація, а це свідчить про прагнення банків України втримати клієнта.

Ольга Міщанин, студентка групи ФБС-44, зауважила про довгострокові стратегії зарубіжних банків, які є більш ефективними в порівнянні із короткостроковими. Наприклад, у Німеччині існує депозит терміном на 10 років і банківська система даної країни високорозвинена.

Юлія Якименко, Голова студентського наукового гуртка, підсумувала обговорення наукового семінару, висловивши думку, що обрана тема на сьогодні є досить актуальною і потребує подальшого опрацювання гуртківцями. Виразила подяку доповідачам за ґрунтовні доповіді та за активну участь представникам банків і всім присутнім, побажавши натхнення учасникам гуртка в подальших дослідженнях.