1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 листопада 2016 року СНГ банківської справи «Банківський аналітик» було проведено круглий стіл на тему «Монетарні важелі стимулювання економічного росту: світові практики та вітчизняні реалії».

Monday, 28 November 2016 17:12

Written by Admin

PDF Print E-mail

Зі вступним словом виступила голова гуртка Марія Вільшанська, представивши присутніх на заході: к.е.н., доцента Сороківську З.К., к.е.н., доцента Стечишин Т.Б., викладача кафедри банківської справи Сегеду Л.М. та кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г.М. та к.е.н., викладача Рудана В.Я. Марія наголосила на актуальності та проблематиці обраного питання, оскільки важливу роль у забезпеченні стимулювання економічного росту України належить Національному банку, грошово-кредитна політика якого є ключовою складовою загальноекономічної політики держави. Як свідчить світова практика, роль центрального банку зростає саме у посткризовий період чи на переломних стадіях економічного циклу. Шляхом застосування монетарних інструментів та заходів регулятор спроможний ринковими методами стимулювати економіку до саморегулювання та відновлення, згладити циклічні коливання, посилити позитивні та уповільнити негативні тенденції в динаміці економічних показників, чутливих до монетарних чинників. З доповідями, які більш детально розкривають ці питання та проблеми виступили студентка групи ФБСм-11 Марія Вільшанська та ФБС-32 Євсеєнко Олена. Свою доповідь на тему: «Проблеми та перспективи монетарних режимів» Студентка розглянула та описала основні монетарні режими грошово-кредитної політики: валютного таргетування, монетарного таргетування та інфляційного таргетування. Режим таргетування валютного курсу визначається як комплекс заходів грошово-кредитної політики, що передбачає підтримку стабільності обмінного курсу щодо певної резервної валюти або кошика валют. Метою даного режиму є досягнення стабільності валютного курсу. Монетарне таргетування передбачає виконання правила приросту грошової маси. Мета: управління ціновою стабільністю і економічним зростанням. Інфляційне таргетування-комплекс заходів грошово-кредитної політики, що передбачає запобігання розриву між заздалегідь оголошеним показником інфляції і фактичним його значенням. Для успішної реалізації монетарного режиму необхідною умовою є незалежність центрального банку, чітка та комплексна система комунікацій центрального банку з усіма макроекономічними агентами, функціонування досконалої системи економічного аналізу та прогнозування, прозорість діяльності центрального банку. З ґрунтовною та змістовною доповіддю на тему: «Аналіз дієвості інструментів грошово-кредитної політики Національного банку України» виступила Марія Вільшанська. Студентка наголосила на тому, що аналіз грошово-кредитних важелів дозволить оцінити їх ефективність в процесі досягнення державних економічних цілей та механізму забезпечення економічної безпеки національної економіки зокрема. Було описано основні інструменти грошово-кредитного регулювання та використання них НБУ. Студентка проаналізувала процентну політику НБУ, політику з рефінансування банків, управління обов’язковими резервами банків, проблеми політики НБУ щодо купівлі ОВДП. Отже, для подолання зазначених проблем і створення монетарних передумов для забезпечення валютної стабільності, оптимальної динаміки внутрішніх цін, відновлення кредитування реального сектору та економічного зростання доцільно було б удосконалювати розробку і реалізацію монетарної політики Національного банку України. Після прослуховування доповідей, учасники круглого столу приступили до доповнень та дискусій. Зокрема, прозвучало багато доповнень щодо зарубіжного досвіду проведення монетарного регулювання. Особливо було звернено увагу на грошово-кредитку політику Канади, Японії, Німеччини та Китаю. Учасники кругового столу дійшли висновку: реалізація монетарної політики на сучасному етапі повинна мати стимулюючий характер, що, в свою чергу, потребує відновлення та стабілізації підтримки реального сектора економіки. Зокрема, необхідно впроваджувати механізми державного регулювання (субсидування) процентних ставок за кредитами, що надаються на реалізацію інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; застосувати регуляторні стимули щодо довгострокового інвестиційного кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання. Голова СНГ Марія Вільшанська висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам круглого столу за присутність та активну участь.22 листопада 2016 року СНГ банківської справи «Банківський аналітик» було проведено круглий стіл на тему «Монетарні важелі стимулювання економічного росту: світові практики та вітчизняні реалії». Зі вступним словом виступила голова гуртка Марія Вільшанська, представивши присутніх на заході: к.е.н., доцента Сороківську З.К., к.е.н., доцента Стечишин Т.Б., викладача кафедри банківської справи Сегеду Л.М. та кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г.М. та к.е.н., викладача Рудана В.Я. Марія наголосила на актуальності та проблематиці обраного питання, оскільки важливу роль у забезпеченні стимулювання економічного росту України належить Національному банку, грошово-кредитна політика якого є ключовою складовою загальноекономічної політики держави. Як свідчить світова практика, роль центрального банку зростає саме у посткризовий період чи на переломних стадіях економічного циклу. Шляхом застосування монетарних інструментів та заходів регулятор спроможний ринковими методами стимулювати економіку до саморегулювання та відновлення, згладити циклічні коливання, посилити позитивні та уповільнити негативні тенденції в динаміці економічних показників, чутливих до монетарних чинників. З доповідями, які більш детально розкривають ці питання та проблеми виступили студентка групи ФБСм-11 Марія Вільшанська та ФБС-32 Євсеєнко Олена. Свою доповідь на тему: «Проблеми та перспективи монетарних режимів» Студентка розглянула та описала основні монетарні режими грошово-кредитної політики: валютного таргетування, монетарного таргетування та інфляційного таргетування. Режим таргетування валютного курсу визначається як комплекс заходів грошово-кредитної політики, що передбачає підтримку стабільності обмінного курсу щодо певної резервної валюти або кошика валют. Метою даного режиму є досягнення стабільності валютного курсу. Монетарне таргетування передбачає виконання правила приросту грошової маси. Мета: управління ціновою стабільністю і економічним зростанням. Інфляційне таргетування-комплекс заходів грошово-кредитної політики, що передбачає запобігання розриву між заздалегідь оголошеним показником інфляції і фактичним його значенням. Для успішної реалізації монетарного режиму необхідною умовою є незалежність центрального банку, чітка та комплексна система комунікацій центрального банку з усіма макроекономічними агентами, функціонування досконалої системи економічного аналізу та прогнозування, прозорість діяльності центрального банку. З ґрунтовною та змістовною доповіддю на тему: «Аналіз дієвості інструментів грошово-кредитної політики Національного банку України» виступила Марія Вільшанська. Студентка наголосила на тому, що аналіз грошово-кредитних важелів дозволить оцінити їх ефективність в процесі досягнення державних економічних цілей та механізму забезпечення економічної безпеки національної економіки зокрема. Було описано основні інструменти грошово-кредитного регулювання та використання них НБУ. Студентка проаналізувала процентну політику НБУ, політику з рефінансування банків, управління обов’язковими резервами банків, проблеми політики НБУ щодо купівлі ОВДП. Отже, для подолання зазначених проблем і створення монетарних передумов для забезпечення валютної стабільності, оптимальної динаміки внутрішніх цін, відновлення кредитування реального сектору та економічного зростання доцільно було б удосконалювати розробку і реалізацію монетарної політики Національного банку України. Після прослуховування доповідей, учасники круглого столу приступили до доповнень та дискусій. Зокрема, прозвучало багато доповнень щодо зарубіжного досвіду проведення монетарного регулювання. Особливо було звернено увагу на грошово-кредитку політику Канади, Японії, Німеччини та Китаю. Учасники кругового столу дійшли висновку: реалізація монетарної політики на сучасному етапі повинна мати стимулюючий характер, що, в свою чергу, потребує відновлення та стабілізації підтримки реального сектора економіки. Зокрема, необхідно впроваджувати механізми державного регулювання (субсидування) процентних ставок за кредитами, що надаються на реалізацію інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; застосувати регуляторні стимули щодо довгострокового інвестиційного кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання. Голова СНГ Марія Вільшанська висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам круглого столу за присутність та активну участь.