1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Першого грудня 2016 року відбувся круглий стіл на тему: «Фіскально-монетарне регулювання в умовах кризової економіки».

Wednesday, 10 May 2017 17:20

Written by Admin

PDF Print E-mail

Модераторами круглого столу були доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк Олександр Валерійович   та кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедрою податків та фіскальної політики Луцик Анатолій Ігорович. Координаторами заходу виступили кандидат економічних наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики Амбрик Лілія Петрівна, кандидат економічних наук,  доцент кафедри банківської справи Іващук Ольга Олегівна, кандидат економічних наук,  старший викладач кафедри банківської справи Рудан Віталій Ярославович, кандидат економічних наук, доцент кафедри податків та фіскальної політики Ткачик Федір Петрович.

Тематичними  напрямками круглого столу були: монетарні важелі регулювання економічного росту; фіскально-монетарне регулювання доходів громадян; проблеми монетарної політики в Україні; перспективи використання фіскально-монетарного інструментарію в контексті вирішення проблем кризової економіки; узгодженість монетарної та фіскальної політики – основа антикризового регулювання економіки та забезпечення сталого розвитку.

На заході були присутніми: доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ТНЕУ Задорожний Зеновій-Михайло Васильович;  доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Дзюблюк Олександр Валерійович; кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедрою податків та фіскальної політики Луцик Анатолій Ігорович; начальник відділення «Дружба» ПАТ Приватбанк, м. Тернопіль Ігнатов Юрій Олександрович; заступник міського голови м. Тернополя Бицюра Леонід Олексійович; заступник начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області Господарик Сергій Степанович.

Також були присутніми к.е.н., доцент, декан факультету банківського бізнесу ТНЕУ Богдан Петрович Адамик; к.е.н., доцент, декан факультету фінансів ТНЕУ Андрій Ярославович Кізима, а також викладачі кафедри банківської справи та кафедри податків та фіскальної політики, студенти факультету банківського бізнесу та факультету фінансів.

Із вітальним словом до присутніх звернувся доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ТНЕУ Зеновій Васильович Задорожний, де зазначив, як саме вплине зменшення єдиного соціального внеску на економіку країни. А також висунув думку про те, що на сьогодні в Україні більша половина сімей отримують субсидії, що є вкрай негативним явищем.            Кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедрою податків та фіскальної політики     Анатолій Ігорович Луцик вважає за потрібне, аби фінансово-банківська система покращувалася, насамперед, в кожному регіоні країни зокрема.

Заступник міського голови м. Тернополя Леонід Олексійович Бицюра зазначив, що не можна розглядати фіскально-монетарну політику без врахування інших процесів, які відбуваються в економіці. Також він вказав на те, що збільшення видатків тягне за собою і збільшення сектору доходів.         Доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи Олександр Валерійович Дзюблюк висунув думку про те, що вплив на фіскальну політику не можливий без участі банків. Тому слово надалось начальнику відділення «Дружба» ПАТ Приватбанк у м. Тернополі Юрію Олександровичу Ігнатову, котрий зазначив, що в нашій державі спостерігається тенденція руху в економіці не вперед, а в сторону.

На круглому столі виступили шестеро студентів із ґрунтовними доповідями.

Першою доповідала Марія Вільшанська, голова СНГ «Банківський аналітик», на тему: «Аналіз дієвості інструментів грошово-кредитної політики Національного банку України». Студентка зазначила, що грошово-кредитна політика є головним інструментом державного регулювання економічних процесів. Основними інструментами грошово-кредитного регулювання є: мінімальні резервні вимоги; офіційна облікова або дисконтна ставка; рефінансування – кредитування комерційних банків; операції на відкритому ринку. Залишок ОВДП у портфелі НБУ за 2014 рік зріс на 171,1 млрд. грн. (до 318,1млрд. грн.), за підсумками 2015 року – на 71,8млрд. грн. (до 389,9млрд. грн.) З початку 2016 року відбулась позитивна зміна політики Національного банку щодо викупу ОВДП: станом на кінець червня їх обсяг у портфелі НБУ зменшився до 377 млрд. грн.

Далі виступив Войцешин Василь   (СНГ «Фіскальний аналітик») із темою доповіді «Регресійний аналіз залежності експорту товарів в Україні від інструментів митного регулювання». Студент зазначив, що основою економічних відносин між країнами виступає експорт. Митна сфера представляється сферою митного регулювання, яке має дві сфери: митно-тарифне і нетарифне регулювання. Також студент навів приклад регресійної моделі залежності експорту товарів від інструментів митного регулювання. Було сказано, що за 2008-2009 роки вартість експорту падала, 2009-2011 роки – піднялася, а з 2011 року вартість експорту знову падає.

Третьою звучала доповідь Шандрук Ілони (СНГ «English speaking club – all about finance») на тему: «Перспективи подвійного підвищення мінімальної заробітної плати в Україні». Студентка зазначила, що в Україні мінімальна заробітна плата за годину становить 0,21 долара. Найвищими заробітні плати є у Люксембурзі. Також було сказано, що найвищий рівень безробіття за 2015 рік спостерігається у Полтавській, Тернопільській та Житомирській областях. Студентка вважає, що виведення заробітних плат із тіні буде першим позитивним кроком до покращення економіки. Також вона процитувала прем’єр-міністра України В. Гройсмана, сказавши, що мінімальні зарплати 3200 грн. не зашкодять бізнесу та не призведуть до збільшення інфляції.

Наступною звучала доповідь Марусин Марії, голови СНГ «Грошова парадигма» на тему: «Цільові орієнтири монетарної політики: вибір ефективного режиму таргетування в Україні». Було сказано, що стрімкі зміни, що відбуваються в економіці країни, обумовлюють пошук ефективного режиму грошово-кредитної політики, що, в свою чергу, має як теоретичне, так і практичне значення. За результатами аналітичного огляду валютного ринку та загальної грошово-кредитної політики студентка запропонувала НБУ в контексті режиму валютного таргетування здійснити наступні заходи:

- прив’язати гривню до мультивалютного кошика, що допоможе згладити несприятливий вплив коливань зовнішніх ринків, а також послабить залежність від однієї валюти;

- з метою уникнення негативних шоків, які можуть призвести до загострення панічних настроїв у банківській системі необхідно встановити п’ятивідсотковий інтервал нижче та вище від бажаного рівня коливань валютного курсу;

- при визначенні валютного курсу як номінального якоря, який є найбільш зрозумілим, розробити прозору та чітко сформовану комунікаційну та інформаційну політику, що забезпечить підвищення довіри з боку населення.

П’ятою виступала Вовчок Інна  (СНГ «Фіскальний аналітик») із доповіддю на тему: «Фіскальна децентралізація та соціально-економічний розвиток регіону». Студентка розповідала про силові вектори відносин між регіональними та національним рівнем влади. А також вона розповіла про склад бюджетної системи України та про основні принципи бюджетної системи. Було зазначено, що в Україні ключовими напрямами позитивного розвитку є забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів, боротьба з корупцією, а також детінізація та відновлення економіки України.

Завершальною прозвучала доповідь Заверухи Віти  (СНГ «Грошова парадигма») на тему: «Світовий досвід антикризового монетарного регулювання провідних центральних банків світу». Вона зазначила, що глобалізація економіки породжує багато складних проблем і суперечностей. Конфлікт між національним та глобальним виступає однією із рушійних сил трансформації сучасної світової економіки. У США в рамках нової монетарної політики в розпал світової фінансової кризи (у листопаді 2008р.) було вперше реалізовано програму кількісного пом’якшення. ФРС різко знизила відсоткові ставки майже до нуля, після чого можливості проведення стимулюючої монетарної політики традиційними методами було вичерпано. За час дії програми ФРС викупила іпотечних та інших облігацій на суму 1,7 трлн. доларів США, в результаті чого пожвавилась економіка Сполучених Штатів, поступово відновився ринок цінних паперів. Студентка вважає, що подолати світову фінансову кризу Федеральній резервній системі, європейським центральним банкам, в тому числі і ЄЦБ та Банку Англії вдалось, знизивши облікову процентну ставку, вилучивши з банківської системи неліквідні цінні папери, збільшивши банківські резерви та в решті решт запровадити нові реформи для забезпечення стабільної фінансової системи у майбутньому.

Після прослуховування доповідей професорсько-викладацький склад разом зі студентами перейшли до активного обговорення тематики круглого столу.

Зокрема, задавали запитання: «Чи буде оподатковуватись біткойн та інші криптовалюти?» На що Юрій Олександрович Ігнатов відповів, що банки вбачають у цьому перспективи. Але комерційні банки будуть працювати із криптовалютами, якщо останні будуть встановлені на законодавчому рівні. Тоді однозначно криптовалюта буде оподатковуватись.

Також прозвучало питання: «Які заходи впроваджують країни для виходу з кризи та до яких потрібно прислухатись Україні?» Віта Заверуха, студентка факультету банківського бізнесу, відповіла, що, насамперед, потрібно зменшити відсоткові ставки, що допоможе відновити активне кредитування реального сектору економіки.

Господарик Сергій Степанович, заступник начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області вважає, що аби задовільнити потреби українців, заробітні плати повинні зрости до $500. І ми повинні поступово наближатися до цієї мети. Зараз в Україні велика проблема, адже 80-90% підприємців Тернопільської області платять саме мінімальну зарплату. Також він зазначив про надходження ЄСВ у Тернопільській області, який станом на 01.12.2015 р. становив 2,5 млрд. грн., а станом на 01.12.2016 р. - 1,5 млрд. грн. Сергій  Степанович вважає, що збільшення мінімальних зарплат приведе до відкриття нових перспектив в економіці.

Олександр Валерійович Дзюблюк, д-р екон. наук, професор зазначив, що джерелом заробітної плати є додана вартість реального сектору, яка створюється, насамперед, в промисловості. А промисловість, у свою чергу, може розвиватись лише тоді, коли її кредитує банківська система.

Далі учасники круглого столу перейшло до обговорення рівня інфляції в Україні. Марія Марусин, студентка факультету банківського бізнесу висунула думку, що 30% грошової маси знаходиться поза банками і саме вона неабияк пов’язана з інфляцією. Марія Вільшанська зазначила, що до кінця 2017 року рівень інфляції в Україні повинен становити приблизно 8,6%.

На завершення слово надали декану фінансів, к.е.н., доценту Андрію Ярославовичу Кізимі, котрий зазначив, що проведений захід був дуже цікавим. Похвалив студентів обох кафедр та побажав їм наснаги до нових звершень.

Модератори круглого столу Дзюблюк Олександр Валерійович, д-р екон. наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи та Луцик Анатолій Ігорович, канд. екон. наук, доцент, завідуючий кафедрою податків та фіскальної політики подякували усім студентам та викладачам за активне обговорення тематики круглого столу, а також нагородили доповідачів та активних студентів.