1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

«Банки розвитку: світовий досвід та перспективи його впровадження у вітчизняну практику банківської діяльності».

Wednesday, 10 May 2017 18:10

Written by Admin

PDF Print E-mail

27 квітня 2017 року СНГ кафедри банківської справи «Банківський аналітик» провели науковий семінар на тему: «Банки розвитку: світовий досвід та перспективи його впровадження у вітчизняну практику банківської діяльності». Зі вступним словом виступила голова гуртка Марія Вільшанська, представивши присутніх на заході: завідувача кафедри банківської справи, доктора економічних наук, професора Дзюблюка О.В., к.е.н., доцента. Чайковського Я.І., к.е.н., доцента Балянт Г.Р., викладача кафедри банківської справи Сегеду Л.М., та кураторів гуртка к.е.н., доцента Забчук Г.М. та к.е.н., викладача Рудана В.Я.

Зокрема, Марія Вільшанська наголосила на актуальності даної теми для України, оскільки кризові явища в економічній і фінансовій сферах  вимагають пошуку методів та інститутів, що сприятимуть стабілізації ситуації, а у подальшому – забезпеченню поступального розвитку економіки. Отож, метою даного наукового семінару було дослідити  світовий досвід функціонування банків-розвитку та можливостей його апробації у вітчизняні реалії банківської системи.

Із змістовними та ґрунтовними доповідями виступили: Олена Євсеєнко, Марія Вільшанська та Дурай Павло.

З доповіддю на тему «Банки розвитку як необхідний елемент сучасної банківської системи» виступила студентка групи ФБС-32 Євсеєнко Олена. Вона розкрила головні засади функціонування банків розвитку в сучасних умовах, пояснила принцип та мету роботи. Олена навела ґрунтовну та доцільну порівняльну характеристику банків розвитку та комерційних банків. Проаналізувавши всі типи банків розвитку, студентка дійшла висновку: Україні заслуговує уваги дослідження діяльності банків розвитку змішаного типу, які займаються як експортно-імпортними операціями, так і кредитуванням проектів розвитку національної економіки.

Доповідь на тему: «Банки розвитку і перспективи відновлення кредитування економіки» представила студентка групи ФБСм-11 Марія Вільшанська. Студентка розлого описала причини дефіциту фінансових ресурсів та шляхи подолання даних проблем. Вона провела ґрунтовний аналіз динаміки кредитування банків України. Марія проаналізувала функціонування банків розвитку в Україні та можливу схему фінансування інвестиційних проектів за їхньою участю з використанням цільової емісії центробанку (НБУ). Доповідач навела конкретні умови для перспективного функціонування  банків розвитку в Україні та дійшла до висновку, що у сучасних нестабільних умовах вони можуть відіграти роль фінансового провідника процесів економічного відновлення і наступного зростання.

З доповіддю на тему: «Світовий досвід діяльності банків розвитку: висновки для України» виступив студент групи ФБС-21 Дурай Павло. Доповідач зазначив, що Україні необхідно здійснити ряд структурних економічних реформ, які будуть спрямовані на відновлення вітчизняного виробничого потенціалу. Павло проаналізував створення та функціонування деяких зарубіжних банків розвитку, таких як: Банк індустріального розвитку Індії, Банк розвитку Китаю, Національний банк економічного і соціального розвитку Бразилії та Німецький банк розвитку. На думку Павла, Україні необхідно запозичити досвід Бразилії, яка сприяє експорту своїх товарів та послуг та кредитує суб’єктів МСП. Студент дійшов висновку що, необхідно провести структурні зміни у фінансовому секторі України, які, зокрема, мають полягати у формуванні спеціалізованих інститутів розвитку, що здійснюватимуть фінансово-кредитну підтримку пріоритетних для держави і суспільства проектів, програм, галузей економіки, малого та середнього бізнесу.

Після виступу доповідачів учасники СНГ та викладачі перейшли до доповнень та активного обговорення даного питання. Зокрема звучали доповнення щодо функціонування банків розвитку в Казахстані, Японії, Китаю та США. Точилися дискусії щодо проблем перспективи банку розвитку в Україні. Залом присутні дійшли до висновку, що задля досягнення поставленої мети необхідно внести зміни до законодавства, створити контролюючий орган задля прозорості та ввести чіткий механізм функціонування.

Голова СНГ Марія Вільшанська висловила подяку доповідачам за ґрунтовні виступи та усім учасникам семінару за присутність та активну участь.